ČIME SE BAVI DAMM?

Pružanje informacija

DAMM Management & Marketing d.o.o. pruža pomoć i daje informacije svim svojim klijentima po pitanju tehničkih, pravnih i regulatornih aspekata koji su od interesa za razvoj preduzetničkih aktivnosti.

Asistencija i konsultantske usluge

DAMM Management & Marketing d.o.o. pruža usluge kako srpskim, tako i italijanskim kompanijama ali i državnim institucijama.

Usluge italijanskim kompanijama

 • Aktivnosti Business scouting-a i potraga za izvorima finansiranja.
 • Osnivanje novih privrednih društava ili predstavništva, pravna pomoć, računovodstvena, HR podrška, administrativna, poresko savetovanje i menadžerska podrška.
 • Pravna pomoć kao i pravno i poresko savetovanje u vezi sa stranim državljanima i njihovim boravišnim i radnim dozvolama.
 • Organizacija i /ili restruktuiranje preduzeća, administracije, računovodstva, pravni i ekonomsko-finansijski due-diligence.
 • Asistencija pri dobijanju sredstava po povlašćenim kamatnim stopama ( trenutna prosečna kamatna stopa 0,1% ) i to:
  • do 150.000 eura za studije koje su u vezi sa komercijalnim investicijama,
  • do 300.000 eura za studije koje su u vezi sa proizvodnim investicijama,
  • do 300.000 eura za tehničku asistenciju,
  • pokrivanje troškova za komercijalnu penetraciju u trajanju od dve godine u zemlju,
  • učešće u proizvodnoj investiciji do 49% od ukupnog kapitala.
 • Asistencija u dobijanju donacija i finasiranja u zemlji (RAS) kao i u Evropi.
 • Tehnička pomoć za učešće u javnim ponudama i tenderima. Iskustvo u JPP projektima. (JPP - Javno Privatno Partnerstvo).
 • Odnosi dugi preko 15 godina sa lokalnim javnim institucijama.
 • Istraživanje mogućnosti za trgovinu i produktivne investicije.
 • Potražnja za partnerima. Potraga za novim kadrovima. Aktivnosti match making-a.
 • Predstavništvo i opšte sekretarske usluge.

Usluge srpskim kompanijama

 • Analiza strukture kompanije i funkcionalnih oblasti. Potraga za novim kadrovima.
 • Restruktuiranje, reorganizacija i korporativna ekspanzija.
 • Istraživanje tržišta.
 • Pružanje pomoći u pripremi projekata za finansiranje.

Niste sigurni kako možemo da Vam pomognemo?
RAZGOVARAJTE SA FINANSIJSKIM EKSPERTIMA

Sve poslovne informacije
na jednom mestu!

 • Knjigovodstvo, poreska asistencija i finansijske usluge
 • Osnivanje preduzeća i privrednih društava
 • Tehnička pomoć u pripremi projekata i tendera

Pogledajte više
info
logo
DAMM Marketing & Management
Reljina 4, 11000 Beograd
Republika Srbija

 +381 11 3626 273
 +381 11 2687 107
 office@damm.rs

Prijavite se na našu mailing listu

  Prijava
DAMM Marketing & Management Beograd - Sva prava zadržana ©